NMK Kongsberg
Copyright 2016 NMK Kongsberg
Drammensveien 121
3612 Kongsberg - Norge
Kongsberg Motorsenter
Kongsberg motorsenter består av en rekke motorsportsanlegg som eies og drives av NMK Kongsberg og Kongsberg kommune. Kongsberg kommune er grunneier for hele anlegget og juridisk eier av gokartbanen. NMK Kongsberg har et hovedstyre som blant annet består av medlemmer fra grenstyrene.

Hovedstyrets medlemmer er:
Geir Bjørhovden (Leder)
Bord Konglevoll (Nest leder)
Reidun Kjørstad (Kasserer)
Erlend Øxseth (Sekretær)
Erlend Olsen (Styremedlem)
Linn Kristin Sundet (Styremedlem)
Bror Olav Nordwang (Vara)

Geir Rise (Gokart)
Linn Kristin Sundet (Bilcross)
Bård Konglevoll (Motocross)