NMK Kongsberg
Copyright 2016 NMK Kongsberg
Drammensveien 121
3612 Kongsberg - Norge
Kongsberg Motorsenter
Årsmøtedokumenter 2021
Protokoll årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021
Forslagskjema til årsmøte

Sakslisten til årsmøte
Årsberetning hovedstyret, Gokart, MX
Regnskap 2020 / Revisors beretning
Valgkomiteens innstilling
Forslag til foretningsorden
Organisasjonsplan 2021
Budsjett 2021