NMK Kongsberg
Copyright 2016 NMK Kongsberg
Drammensveien 121
3612 Kongsberg - Norge
Kongsberg Motorsenter
Årsmøtedokumenter 2023
Protokpoll årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Sakslisten til årsmøte
Årsberetning hovedstyret, Gokart, MX, Bil
Regnskap 2022 og Revisors beretning
Valgkomiteens innstilling
Kontrollutvalgets rapport
Forslag til foretningsorden
Organisasjonsplan 2023
Budsjett 2023