NMK Kongsberg
Copyright 2016 NMK Kongsberg
Drammensveien 121
3612 Kongsberg - Norge
Kongsberg Motorsenter
Innkallinger og andre dokumenter
Innkalling til årsmøte 2021
Forslagskjema til årsmøte

Sakslisten til årsmøte
Årsberetning hovedstyret, Gokart, MX
Regnskap 2020 / Revisors beretning
Valgkomiteens innstilling
NMK Kongsberg klubblov
Referat medlemsmøte 29.01.2020
Tidligere års årsmøtedokumenter
Årsmøte 2020
Årsmøte 2019
Årsmøte 2018
Årsmøte 2017
Forslag til foretningsorden
Organisasjonsplan 2021
Budsjett 2021